Susanne Boëtius​

​AUT.CAND.PSYCH

​Min baggrund for at arbejde i institutionspsykologerne.dk bygger på en bred erfaring som jeg blandt andet har fået som konsulent indenfor daginstitutionsområdet og som underviser på forskellige seminarier. Jeg blev cand. psych. fra Københavns Universitet i 1991 og blev autoriseret i 2009.

Da jeg begyndte på psykologistudiet på Københavns Universitet i 1984 var jeg allerede uddannet pædagog og jeg arbejdede som sådan på dag- og døgninstitutioner gennem hele min studietid.

Som nyuddannet psykolog var jeg optaget af formidling af psykologien og begyndte som underviser og praktikvejleder på Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium. Efter nogle år fortsatte jeg på Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium som underviser og praktik- og studievejleder, hvor jeg blandt andet besøgte de studerende ude i institutionerne, når de var i praktik. Efter nogle år som underviser blev jeg souschef, hvilket jeg var frem til 2004. Som souschef har jeg arbejdet med ledelsessamarbejde, personalepleje, planlægning og administration.

Fra 2000-2014 har jeg været ansat som konsulent for paraplyorganisationen Frie Børnehaver & Fritidshjem, fra 2004 som ledende psykolog og koordinator.

Jeg har haft egen praksis siden 2005 og har siden 2014 undervist på pædagoguddannelsen i København

​​

Arbejdet med børn, forældre og personale er interessant og de udfordringer, der har været i arbejdet, har ændret sig gennem de seneste ti år. Forholdene er ændret for alle og jeg er især optaget af, hvad der kan lade sig gøre. Jeg sætter fokus på muligheder frem for begrænsninger.

Det er vigtigt at børn er omgivet af guider, der kan fortælle, hvad de må og kan, frem for kontrollører, som fortæller, hvad de ikke må og ikke skal.

Fagligt er jeg inspireret af forskellige retninger indenfor psykologien.

​​

​Uddannelser og ansættelser

​​2014 -

​institutionspsykologerne.dk

​Lektor på Københavns Professionshøjskole KP

2000 – 2014

​Jeg har i 14 år arbejdet som konsulent for institutioner i en paraplyorganisation. Siden 2004 som ledende psykolog og koordinator. Arbejdet har bestået i at tage rundt og besøge institutioner, supervisere personale, lave børneobservationer, henvise børn videre i systemet, have børnesamtaler, forældrerådgivning, coaching af personale og forældre, ledersparring og kollegial supervision. Sideløbende med dette har jeg tilrettelagt og afviklet kurser og personaledage for institutioner.

​​

1995- 2004

​Ansat på Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium som souschef og underviser i psykologi, pædagogik og KOL (Kommunikation, Organisation og Ledelse). De første 3 år var jeg underviser, studievejleder og praktikvejleder. Som souschef har jeg arbejdet med ledelsessamarbejde, planlægning og administration.

​​

1992-1995

​Ansat som underviser i psykologi og pædagogik, samt praktikvejleder på Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium.

​1991 – 1992

​Barselsvikar på Social- og Sundhedsskolen i Fensmarksgade som underviser i psykologi

1984-1991

​Københavns Universitet psykologistudiet

​Suppleringsuddannelsen i økonomi for humanister

​1981-1987​

Pædagog i Røde Kors børnehaven Sofus Francksvænget, Frederiksberg

​1978-1981​

Pædagog fra Albertslund Børnehave Seminarium

​1974-1977​

Nysproglig student fra Østre Borgerdyd Gymnasium​

​Psykologisk Praksis

​Vesterbrogade 62, 3.

1620 København V

Rutevejledning

Susanne Boëtius

Se Susannes profil

​Telefon: 21 40 66 20

Helle Scheele​

Se Helles profil​

Telefon: 24 48 69 62​​​